Hvorfor dyrker danskere indiansk sang og dans?

Mange af de fotos man ser på denne hjemmeside viser powwows afholdt i Danmark og arrangeret af danskere. Mange indianere undrer sig over, at danskere og andre europæere trækker i indianske dansedragter og synger og danser ligesom indianere. Det er et relevant spørgsmål, som vi vil prøve at besvare så godt vi kan.

Forskellige reaktioner
Vi forstår godt, hvorfor nogle mennesker synes at det er underligt at se europæere danse i indianske powwowdragter. Mange indianere giver ofte i starten udtryk for en forundring over denne interesse, men når de indser, at vi tager det meget alvorligt og har stor respekt for det vi gør, accepterer de fleste indianere os og betragter det som en kompliment og hyldest til deres kultur at folk fra andre lande følger deres traditioner på denne måde. Nogle få indianere er imod det, og det er også meget forståeligt. Men alle de indianere vi har mødt har reageret positivt når de ser vores moderne dansedragter, og indianere fra alle stammer besøger de danske og europæiske powwows og mange af dem tager deres dansedragter på og deltager i dansen med stor glæde – og vi taler om velrespekterede ældre ledere, sangere og dansere fra USA og Canada.

Har vi ret til det?
Hvilken ret har vi så til at dyrke indiansk kultur? Det spørgsmål stiller vi ofte os selv og der findes ikke noget enkelt svar. Måske kan den indianske kultur tilbyde nogle af de værdier, som vi selv har mistet eller glemt? Vi prøver ikke på at blive til rigtige indianere, men vi nærer alle en dyb beundring, sympati og respekt for den indianske kultur – både i fortid og nutid. Vi er heller ikke ude på at bevare indiansk kultur ... den lever i bedste velgående! Man kan sige at vi låner indianernes kultur og vi bestræber os meget på at repræsentere den indianske kultur som den udfolder sig den dag i dag i USA og Canada.

For nogle er det en hobby og for andre er det mere blevet en livsstil. Men fælles for os alle er en livslang interesse for de nordamerikanske indianeres historie og kultur, og vi føler en dyb samhørighed med indianerne, som giver sig udtryk på mange måder. En powwow er en måde vi kan samles på og dele vores beundring, viden og respekt. Vi samles for at fejre den moderne indianske kultur som den kommer til udtryk via powwows, og vi samles for at snakke og have det sjovt, nyde sangen og dansen, vise vores nyeste håndarbejde og dragter, og for at undervise andre. På den måde kan man kalde os en slags ambassadører for indianerne.

Powwows over hele verden
Mange europæere som danser og synger den moderne powwow-stil har rejst til USA og Canada og har venner blandt indianere fra mange stammer. Europæere holder så meget af sangen og dansen, at ikke-indianere over hele verden danser, synger og afholder powwows: det sker i Skandinavien, England, Tyskland, Schweiz, Italien, Østeuropa, ja selv i Japan! Hertil kommer ikke-indianske aktiviteter i USA og Canada.

En kultur under konstant forandring
Vi er enige i at det er lidt underligt at europæere iklæder sig indianske dansedragter, men vi ønsker på ingen måde at virke stødende eller respektløse. Mange af os har rejst og deltaget i indianske powwows i USA og Canada og har lært meget af indianske venner derovre. Andre er først lige begyndt at lære, hvordan man danser og laver en dragt. Nogle har måske ikke den perfekte dragt, men de fleste af os er meget bevidste om at lave vores dragter rigtigt så de afspejler den moderne, nutidige powwowkultur, så vi netop kan vise folk at den indianske kultur er levende - at den ikke er statisk, men er under konstant forandring og udvikling. Mange europæere, og ikke kun børn, tror at indianerne stadig bor i tipier og går klædt på samme måde som de gjorde for hundrede år siden. Når disse folk ser vores moderne dansedragter forstår de, at sådan forholder det sig ikke længere.

Powwow traditioner fra den nordlige prærie
På hjemmesidens fotos vil man kunne observere en overvægt af dragter og traditioner som repræsenterer stammerne fra den nordlige prærie, især Lakota-indianerne fra staten South Dakota. Vi ved, at der findes mange andre stammer med andre dragttyper, dansestilarter og traditioner, og det er ikke vores mening at diskriminere. Vi følger Lakota-indianernes traditioner af den simple grund at de fleste af vores indianske venner er Oglala og Sicangu Lakota-indianere og det er dem, der har lært os at synge og danse. Derfor følger vi deres traditioner. Vi ved, at det ikke er den eneste indianske måde at gøre ting på, men det er den tradition vi har lært og derfor følger vi den.